Torna l’Ateneu Llibertari de Gràcia

fotoAteneuOk  L’Ateneu Llibertari a Gràcia sorgeix des d’un grup de gent nombrós i he­terogeni, veïnes que davant la necessitat d’un espai llibertari comú de convi­vència, aprenentatge, pensament crític i transformació, ens organitzem per poder dur a terme un projecte que pretén ins­tal·lar una alternativa, real i comunitaria, de vida social en temps de precarietat a la Vila, basada en el suport mutu, les relaci­ons horitzontals i l’autogestió.
  Els ritmes i les relacions de la ciutat, així com el procés de gentrificació que es­tem patint a tot el districte de Gràcia, ens porten a entendre les nostres vides i la manera de viure-les des d’una visió dicotòmica entre vida pública i vida privada: tot allò que té a veure amb la familia, l’oci, els sentiments, etc., es troba en l’esfera priva­da, mentre que el que está relacionat amb la feina, la política, la formació, etc. acos­tumem a viure-ho des de l’esfera pública.
  Des de l’Ateneu volem trencar aquesta dicotomia artificial que s’empenyen en im­posar-nos, tot creant un espai on ens sen­tim còmodes aprenent, relacionant-nos, debatint, gaudint, i sembrant pensament crític,  d’una manera natural i intergene­racional com es donava abans als barris o se segueix donant en espais de convivència més reduïts, com als pobles. Pensem que des d’aquests espais comuns, on podem desenvolupar la major part d’activitats de la nostra vida, és més fácil crear una comu­nitat forta i autoorganitzada en el suport mutu per tal de plantar cara a la vida de misèria que el capitalisme ens té reserva­da, i crear alternatives de vida més lliures i pròpies.
  El model d’Ateneu que construïm és aquell en el qual poguem aprendre, parti­cipar, gaudir i dur a terme practiques lli­bertàries, alhora que volem teixir una xar­xa a Gràcia des d’on articular un projecte social ben gran, on s’aglutinin iniciatives d’autoocupació, d’educació lliure, de sani­tat autogestionada, etc., esdevenint l’Ate­neu l’esquelet des del qual s’articulin tots aquests projectes.
Aquest desembre, després d’un any i mig de pensar i imaginar, hem entrat al que será a partir d’ara el nou Ateneu Llibertari de Gràcia. Es troba al carrer Alzina i espe­rem sigui l’inici d’una gran xarxa.

La Metxa #7

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s